Vypuštěné moře

Projekt o zmizelém slaném jezeře na jižní Moravě