My Elections – My EU!

Posílení občanské angažovanosti a aktivního občanství mladých lidí

prostřednictvím uměleckých metod

Spolupracujeme na projektu My Elections – My EU! jakožto lektoři některých aktivit v ČR a Evropě. 

„Cílem projektu My Elections - My EU! je posílit občanskou angažovanost a aktivní občanství mladých lidí prostřednictvím uměleckých metod, zvýšit jejich tvůrčí a novinářské dovednosti, zvýšit jejich sebevědomí a umožnit jim vyjádřit své politické požadavky a názory na aktuální témata klimatické krize a migrace svým novým zástupcům v Bruselu.

Aktivity

3-4 místní workshopy pro mladé lidi, na kterých se seznámí s projektem a evropskými volbami a vyzkouší si kreativní způsoby vyjádření;
1 celostátní workshopy v Domě Evropské unie nebo v regionálních infopointech EuropeDirect, kde se prvovoliči a druhovoliči seznámí s volbami do EP a volebními programy, vypracují první společné požadavky a vyjádří je kreativními prostředky.
2 mezinárodní workshopy (Lampedusa, Itálie - Zicksee, Rakousko), kde se mladí lidé z pěti partnerských zemí seznámí s ožehavými tématy klimatických změn a migrace a budou kriticky reflektovat evropské volební programy k těmto tématům a vytvoří si na tato témata vlastní názor.
1 advokační návštěva Bruselu s procesem práce na společných požadavcích, které uměleckým způsobem předvedou nově zvoleným europoslancům v Bruselu.

Očekávaný dopad

Prostřednictvím místních, národních a evropských workshopů a bruselského představení bude nejméně 100 mladých lidí z 5 zemí EU vyškoleno v oblasti vyjadřování svého hlasu a svých požadavků kreativními způsoby, aby se stali aktivními evropskými občany.
Nejméně 100 mladých lidí z 5 zemí EU bude více motivováno k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024.
Nejméně 50 mladých lidí z 5 zemí EU si rozšíří své znalosti o EU, volbách do EU a úloze poslanců Evropského parlamentu.
Nejméně 25 mladých lidí z 5 zemí EU vyjádří své požadavky nově zvoleným poslancům Evropského parlamentu.
Nejméně 750 mladých voličů oslovených z osvětových akcí realizovaných mladými účastníky.“