Fair & Bio podcast

O alternativních řešeních současných ekologických, sociálních a ekonomických problémů.

Pro Týden pro klima vytváříme tento podcast. Někteří naši hosté byly například: 

Jak Skalík - sociolog, hlavní koordinátor kampaně Zachraň stromy z Hnutí Duha

Veronika Šprincová - ředitlka Fóra 50%

Milan Vítek - Greenpeace

Gita Matlášková - přírodovědkyně

K poslechu zde: