Dialog 

Konference k výročí  sametové revoluce

Z Národní třídy do všech koutů naší země a zpět

Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

17. listopadu 2019, 15:00

17. listopadu 2019 jsme v hlavní budově Filozofické fakulty UK v Praze uspořádali filmově diskuzní den, kterým jsme se pokusili nabídnout široké veřejnosti zajímavý pohled na to, jak se naplnila očekávání, která před 30ti lety přinesla sametová revoluce. Ve dvou tematických panelech vystoupili odborníci a osobnosti z různých oblastí společenského života. Společně s účastníky konference se zamysleli nad povedenými i nepovedenými aspekty polistopadového vývoje. Dokumentární štáby složené z pražských i regionálních dokumentaristů pro tuto konferenci připravili krátké filmy (ankety), které umožnily, aby konference obsahovala, kromě perspektivy elitních zástupců společnosti, také pohled těch, pro které polistopadový vývoj nepřinášel pouze samá pozitiva. Hlavním cílem konference Dialog je posílení kritické společenské diskuze - kterou vnímáme jako jeden z hlavních požadavků sametové revoluce. 

 

V ročníku Dialog 2019 vystoupili

Anna Hogenová

Filozofka a fenomenoložka
Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie.

Martin Jan Stránský

Neurolog a spisovatel
Martin Jan Stránský se narodil roku 1956 v New Yorku. Po získání doktorátu z lékařství v roce 1983 začal provozovat neurologii a přednášet na Yale University. Po roce 1989 se přesunul do Prahy, aby splnil slib svému dědečkovi, obnovil rodinné tradice a pokračoval v úspěšných aktivitách v oboru medicíny. Píše knihy a přednáší na univerzitách po celém světě.

Mikuláš Vymětal

Evangelický farář
Mikuláš Vymětal je farář Českobratrské církve evangelické pro humanitární záležitosti, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Douhodobě se věnuje aktivitám na poli mezináboženského dialogu a činnostmi ve prospěch sociálně vylučovaných skupin (Romů, muslimů, lidí s odlišnou sexuální orientací apod.)

Marek Hilšer

Senátor a vysokoškolský pedagog
Marek Hilšer je současný senátor, lékař a vysokoškolský pedagog. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a medicínu na 1. lékařské fakultě UK. Jako lékař zkoumá nádory mozku. V roce 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA. Kandidoval v posledních prezidentských volbácha a umístil se na 5. místě.

Daniel Prokop

Sociolog
Daniel Prokop je sociolog se zaměřením na politický a sociální kvantitativní výzkum. Deset let působil v agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení. Zabývá se tématy chudoby, stratifikace české společnosti, nerovností ve vzdělávání a populistickým diskursem. Jako výzkumník působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Za seriál analytických článků o české společnosti "Úvod do praktické sociologie" zveřejňovaném v Salonu Práva získal v roce 2016 Novinářskou cenu.

Saša Uhlová

Novinářka a romistka
Vystudovala romistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. Po studiích se živila antropologickým terénním výzkumem v sociálně vyloučených lokalitách. Učila na Romské střední škole sociální v Kolíně. V letech 2009 - 2016 byla redaktorkou Deníku Referendum. Působila v ROMEA z.s. V soutěži Novinářská cena 2015 získala Čestné uznání. Jedním z jejich nejúspěšnějších projektů jsou filmové (Hranice práce) a knižní (Hrdinové kapitalistické práce) zpracování analýzy pracovních podmínek nejméně placených zaměstnanců v českých firmách. Od roku 2017 je redaktorkou deníku A2larm.

Úvodní fotografie: Josef Šrámek ml. [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]