TV Bangladesh

Virální mystifikační kampaň pro kampaň Česko proti chudobě Bangladesh TV

Oděvní průmysl přináší celou řadu problémů týkajících se lidí žijících v Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v Číně, ale zároveň také v České republice, Rumunsku, na Slovensku a v dalších zemích na západ od Asie. Jak tyto problémy souvisí, co by se s nimi dalo dělat a co bychom mohli udělat my sami, to jsou některé z otázek, na které se v naší kampani snažíme hledat odpovědi.

Kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení? Udělalo by nám radost něco nového na sebe, i kdybychom se dozvěděli, že na výrobě pracovaly děti? Kam zmizely vyhlášené české textilky? Proč už v České republice nevyrábíme oblečení? Proč v Asii pracují lidé 16 hodin denně za minimální platy? Jste smířeni s tím, že vaše tričko pochází od některých z moderních otrokyň na druhém konci světa? Co s tím mohu já sám dělat?

Jako základní materiál pro rozproudění diskuze jsme v rámci kampaně Česko proti chudobě nechali vytvořit fiktivní reportáž z hlavních večerních zpráv fiktivního kanálu Bangladesh TV. V reportáži jsme vyslali slavnou bangladéšskou reportérku Nadiru Mujumdar pátrat po souvislostech dvou tragédií spojených s výrobou textilu.

„Jedním z důsledků tzv. optimalizace nákladů výroby je masivní přesun oděvní výroby do zemí globálního Jihu. Naprostá většina oděvních společností, které tam svou výrobu přesunuly, neřeší bezpečnost práce či úroveň pracovních podmínek. Zajímá je samozřejmě především rychlost dodávek a zisk. Není tedy divu, že se továrny řítí, byť z různých důvodů. V Bangladéši je to naprosto nevyhovující technický stav továren a neodpovědnost jejich majitelů a v Prostějově pravděpodobně tolik zmiňovaná konkurenceschopnost. Je to zkrátka výsledek neodpovědného jednání korporací a jejich rezignace na dlouhodobě udržitelnou výrobu. Zaměstnanci oděvních továren na celém světě jsou v podstatě na jedné lodi, pod tlakem neviditelné ruky trhu, kterému nemohou sami čelit.“ Petr Mareš, NaZemi

K vytvoření mystifikační kampaně nás vedla snaha ukázat, že nás napříč kontinenty mohou spojovat události, které se zdají být vzdálené. A je právě úkolem zpravodajství, tyto informace přinášet. Protože se však zprávy stávají čím dál banálnějšími a stereotypnějšími, je nadsázka a humor vhodnou formou, jak jim nastavit zrcadlo a přitom přinést podstatné informace do veřejného prostoru. Naše klipy Botswana TV a nyní Bangladesh TV ukázaly, že se to daří.