Prázdný bazén

Happening o nedostatku vody

Organizace a natáčení happeningu Prázdný bazén pro organizaci Educon.

V úterý 6. září 2011 od 16 do 18 hodin se před nákupním centrem Palladium v Praze konal happening za účelem informování o nedostatku pitné vody v rozvojových zemích. Akci moderoval herec Jakub Žáček (Zoufalci, Český lev) a společně se svými kolegyněmi představil veřejnosti „nový exkluzivní výrobek, který vyřeší stále se zvětšující problém nedostatku pitné vody“. Scénografie se ujal grafik a scénárista Štěpán Tesař. Scénografie spočívala v instalaci prázdného zahradního bazénu, v němž si letních radovánek – bez vody – užívaly herečky Petra Nesvačilová a Lenka Neužil Stárková. 

V roce 2000 byly v rámci Miléniové deklarace OSN všemi členskými státy přijaty Rozvojové cíle tisíciletí. V nich byl mimo jiné přijat závazek do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě.

V důsledku této situace umírá na průjmová onemocnění a malárii asi 3,1 milionu lidí, z nichž by více než polovina mohla být zachráněna, pokud by mohli žít v lepších hygienických podmínkách. Počet lidí žijících bez přístupu k pitné vodě se navíc stále zvyšuje. Pokud budou současné trendy pokračovat, v roce 2025 budou v zemích s vážným nedostatkem pitné vody žít celé dvě třetiny světové populace.

Nedostatek pitné vody je však globálním problémem, který se týká i Evropy, kde sice není problémem dostatek vody, avšak její znečištění a zacházení s odpadní vodou. Smyslem akce je na tuto situaci upozornit a informovat o ní veřejnost.